Zaznacz stronę

W dniach 20.01 – 22.01.2020 r. odbędą się dodatkowe obowiązkowe zapisy na przedmiot: Wykład monograficzny ogólnowydziałowy dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na semestr letni 2019/2020,  w p. 172, w godz. 10.00-13.00 (Wydział Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79). Proszę o zgłaszanie się tylko tych studentów, którzy się nie zapisali w  I terminie.

Zapisy dotyczą następujących kierunków:

  1. Socjologia 2 rok
  2. Filozofia 2 rok
  3. Mediacja Międzykulturowa 2 rok
  4. Kognitywistyka Komunikacji 3 rok

Tematy wykładów do wyboru:

Rasy i rasizm  – dr hab. Karol Piasecki, prof. US
Socjologia życia publicznego – dr Robert Bartłomiejski

Uwaga! Aby została uruchomiona grupa na danym wykładzie musi być zapisanych co najmniej 20 osób. W przeciwnym wypadku zostanie uruchomiony tylko jeden wykład monograficzny.