Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Ekonomii, Finansów  i Zarządzania

Kampus Mickiewicza

Obsługiwane kierunki:

Bezpieczeństwo wodne, Economics and IT Applications, Ekonomia, Finanse i rachunkowość,  Gospodarka nieruchomościami, Gospodarka przestrzenna, Informatyka w biznesie, Informatyka i ekonometria, , Przedsiębiorczość i inwestycje, Public management, Rynek nieruchomości, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji.