Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Ekonomii, Finansów  i Zarządzania

Dziekanat Mickiewicza

Obsługiwane kierunki:

bezpieczeństwo wodne, Economics and IT Applications, ekonomia, finanse i rachunkowość,  gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, informatyka i ekonometria, przedsiębiorczość i inwestycje, Public management, rynek nieruchomości, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.