Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dziekanat Wąska

Obslugiwane kierunki:
biologia, biologiczne podstawy kryminalistyki, biotechnologia, eksploatacja zasobów naturalnych, fizyka,
genetyka i biologia eksperymentalna, geografia,  geologia,  matematyka, mikrobiologia, oceanografia,
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, optyka okularowa, zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego.