Zaznacz stronę

Zajęcia – Cukrowa

GRUPA C331

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Spedycja z dr Z. Kłos-Adamkiewicz  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie

czytaj dalej

GRUPA C332

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Spedycja z dr Z. Kłos-Adamkiewicz  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C362

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane laboratoria z przedmiotu Spedycja z dr Z. Kłos-Adamkiewicz  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C462

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane wykłady z przedmiotu Zarządzanie mobilnością z dr Z. Kłos-Adamkiewicz  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C141

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Logistyka w energetyce z dr M. Rabe  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C141

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Funkcjonowanie rynku energii w Polsce z dr M. Rabe  Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C631

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu BI w logistyce (LB) z dr inż. P. Gutowskim    Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C531

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Informatyka w logistyce (LB) z dr inż. P. Gutowskim    Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C532

Dnia 28.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Informatyka w logistyce (LB) z dr inż. P. Gutowskim    Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA C181

Dnia 28.11.2022 (poniedziałek) zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Metod twórczego rozwiązywania problemów z dr M. Szczepkowską  Termin odrabiania zajęć: 01.12.2022 (czwartek) godz. 8.15 sala 720 

czytaj dalej

GRUPA C361

Dnia 23.11.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Inżynierii Ruchu Drogowego z dr A. Gozdek.   Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie. 

czytaj dalej

GRUPA 652

Dnia 06.12.2022 (wtorek nieparzysty) godz. 11.45 sala 112 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Relacjami w Biznesie dr M. Wiścicka-Fernando  Dnia 24.01.2023 (wtorek parzysty) godz. 13.30 sala 033 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Zarządzanie...

czytaj dalej

GRUPA 651

Dnia 31.01.2023 (wtorek nieparzysty) godz. 13.30 sala 046 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Relacjami w Biznesie dr M. Wiścicka-Fernando   

czytaj dalej

Grupa C271 B

Dnia 02.12.2022 (piątek) zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Technologie Webowe w Biznesie z mgr inż. A. Mateja  Termin odrabiania zajęć: 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 13:30 sala 145 SIL 

czytaj dalej

Grupa C362

Dnia 30.11.2022 (środa) zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Eksploatacja budowli i  i urządzeń magazynowych z dr inż. M. Sowa  Termin odrabiania zajęć: 28.11.2022 (poniedziałek) godz. 11:45 sala 407 

czytaj dalej

 GRUPA C571

W związku z redukcją grup laboratoryjnych od dnia 30.11.2022 grupa C571 nie będzie dzielona na podgrupy C571a i C571b. Wszyscy studenci będą przypisani do jednej grupy laboratoryjnej. Plan zajęć w środę: Godz. 10.00 Gry menadżerskie (ćw) dr hab. prof. US Karol Kuczera...

czytaj dalej

GRUPA C551

W związku z redukcją grup laboratoryjnych od dnia 30.11.2022 grupa C551 nie będzie dzielona na podgrupy C551a i C551b. Wszyscy studenci będą przypisani do grupy laboratoryjnej z przedmiotu Planowanie Marketingowe do dr Magdaleny Kowalskiej środa godz. 8.15 sala SIL...

czytaj dalej

GRUPA C153

 Dnia 14.12.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Nauka o przedsiębiorstwie z dr Moniką Różycką. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie.

czytaj dalej

GRUPA C151

Dnia 14.12.2022 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Nauka o przedsiębiorstwie z dr Moniką Różycką. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie.

czytaj dalej

UWAGA

W roku akademickim 2021/2022 obowiązywać będą zasady w sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności, które regulują:
KOMUNIKAT NR 2/2022 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 REKTORA US z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie (193/2021)
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 193/2021 REKTORA US
 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022 oraz
KOMUNIKAT nr 7/2021 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA US
wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów
w formie bezpośredniego kontaktu, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty, w godzinach:
poniedziałek nieczynne;
wtorek – piątek w godzinach 10.00 – 13.00;
– dodatkowo dla studiów niestacjonarnych
  soboty zjazdowe w godzinach 9.00 – 13.00.

UWAGA: Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Możliwa jest również forma kontaktu poprzez
e-mail: dos.cukrowa@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich:
dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US,
e-mail: prodziekan.cukrowa@usz.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY:  2022/2023
od  01.10.2022 r. do 02.03.2023 r.

– zajęcia dydaktyczne: 01.10.2022-02.02.2023 r.
– przerwa świąteczna: 24.12.2022 – 05.01.2023 r.
– sesja egzaminacyjna: 03.02.2023 -16.02.2023 r.
– sesja poprawkowa: 24.02.2023-02.03.2023 r.
– przerwa zimowa: 17.02.2023-23.02.2023 r.
– zajęcia zamienne: 01-02.02.2023- zajęcia piątkowe
– Dni Rektorskie: 31.10.2022 r. oraz 23.12.2022 r.
– ostateczny termin rozliczenia semestru-dziekanat (Sekcja ds. Studenckich) danego kierunku: 02.03.2023 r. (ostatni dzień sesji poprawkowej)