Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Cukrowa

Obsługiwane kierunki:
Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka w biznesie, Logistyka, Przedsiębiorczość i inwestycje, Public management, Turystyka i rekreacja,  Zarządzanie.

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 został ustalony w następujący sposób:

  • zajęcia dydaktyczne będą prowadzone są w formie mieszanej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie bezpośredniego kontaktu
  • zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za zgodą dziekana wydziału i po uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego z zachowaniem wskazań i zaleceń
  • zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą odbywać się za pośrednictwem MS Teams, zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na danym kierunku, formie i roku, a wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na odległość wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału
  • wszystkie materiały dydaktyczne zostaną umieszczane w zakładce PLIKI
  • zaliczenia przedmiotów odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zaliczeń przedmiotów, dla których zajęcia odbywać się będą w formie bezpośredniego kontaktu
  • egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej będą przeprowadzane w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów które będą odbywały się w formie bezpośredniego kontaktu
  • zmiana formy zaliczenia albo egzaminu jest możliwa za zgodą studentów i dziekana, pod warunkiem stosowania obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
    Zarządzenie 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 roku-plik pdf

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUPA 362

Dnia 16 grudnia 2020 zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Metody i Techniki heurystyczne z dr Hanną Soroką-Potrzebną. Zajęcia zostaną odrobione dnia 13.01.2020 o godz. 8.15 on-line

czytaj dalej

GRUPA 551,552

Dnia 15 grudnia 2020 zostaje odwołane Seminarium z dr Hanną Soroką-Potrzebną. Zajęcia zostaną odrobione dnia 17.12.2020 o godz. 10.15 on-line

czytaj dalej

GRUPA 171,172

W związku z mającymi miejsce na początku października 2020 r. Dniami Adaptacyjnymi dla studentów I roku i koniecznością odrobienia zajęć z przedmiotu Podstawy mikroekonomii dr Agnieszką Bretyn zostały ustalony następujący terminy odrabiania zajęć zdalnych: 11 stycznia...

czytaj dalej

GRUPA 461L

Dnia 1 grudnia 2020 zostaje odwołany wykład Organizacja produkcji przemysłowej z dr inż. Anną Wolnowską. Zajęcia zostaną odrobione dnia 2.12.2020 o godz. 12.15 on-line

czytaj dalej

GRUPA 181,182

  Dnia 3 grudnia 2020r. o godz. 14.00 odbędzie się wykład z przedmiotu Podstawy makroekonomii dr Wiesławą Konstanciak. Wykład został przeniesiony z 14 stycznia 2021r.

czytaj dalej

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni. 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach,...

czytaj dalej

GRUPA 431B, 432B

 Zajęcia z przedmiotu Informatyka w Logistyce z dr Elżbietą Ociepą-Kicińską w dniach 27.11.2020, 04.12.2020, 15.01,2021 zostają odwołane i zostaną odrobione podczas uczestnictwa w szkoleniu Microsoft Dynamics 365 Virtual Training Day w dniach 25 i 26 listopada w godz....

czytaj dalej

GRUPA 151B, 153A, 153B, 154B

W związku z mającymi miejsce na początku października 2020 r. Dniami Adaptacyjnymi dla studentów I roku i koniecznością odrobienia zajęć z przedmiotu Podstawy finansów z dr Izabelą Nawrolską zostały ustalone następujące terminy odrabiania zajęć zdalnych: GRUPA154 B -...

czytaj dalej

GRUPA 262

Dnia 24.11.2020 zajęcia z przedmiotu Transport w handlu międzynarodowym z dr Martą Sidorkiewicz zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione dnia 25.11.2020 o godzinie 08:45 MS Teams

czytaj dalej

GRUPA 452

Dnia 24.11.20020 zajęcia z przedmiotu „Konsument w globalnej gospodarce” z dr Małgorzatą  Wiścicka-Fernando zostają odwołane.

czytaj dalej

GRUPA 171A I 171 B

W związku z mającymi miejsce na początku października 2020 r. Dniami Adaptacyjnymi dla studentów I roku i koniecznością odrobienia zajęć z przedmiotu Grafika komputerowa dla biznesu z dr Mariuszem Borawskim ustalone zostały następujące terminy odrabiania zajęć...

czytaj dalej

Kolejny cykl szkoleń bhp dla studentów

Szanowni Państwo, informujemy, że ruszył kolejny cykl szkoleń bhp dla studentów pierwszych roczników. Zaplanowane zostały 3 terminy: 23--29.11.2020 30.11.- 6.12.2020 7-13.12.2020 Dzień 13.12.2020 zamyka cykl szkoleń BHP w tym roku akademickim. Informacje szczegółowe...

czytaj dalej

GRUPA 454

W związku z późniejszą rekrutacją oraz późniejszym rozpoczęciem zajęć, istnieje konieczność odrobienia zajęć z przedmiotu Metody zarządzania projektami dr Joanną Rzempałą. Odrabianie zajęć odbędzie się dnia 30.11.2020 o godz. 10.15-12.00 on-line.

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego  kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail: dos.cukrowa@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich:
dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US,
e-mail: prodziekan.cukrowa@usz.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY  2020/2021
od  01.10.2020 r. do 02.03.2021 r.

–  zajęcia dydaktyczne: 01.10.2020-02.02.2021 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 06.01.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 03.02 – 16.02.2021 r.
sesja poprawkowa: 24.02 – 02.03.2021 r.
przerwa zimowa: 17.02 – 23.02.2021 r.
zajęcia zamienne: 29.02.2021; 02.02.2021 r.