Zaznacz stronę

Zajęcia – Piastów – Wydział Humanistyczny

UWAGA: DYŻURY Dziekanatu

W roku akademickim 2021/2022 obowiązywać będą zasady w sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności, które regulują:
KOMUNIKAT NR 2/2022 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 REKTORA US z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie (193/2021)
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 193/2021 REKTORA US
 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022 oraz
KOMUNIKAT nr 7/2021 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA US
wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów
w formie bezpośredniego kontaktu, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty, w godzinach:
poniedziałek nieczynne;
wtorek – piątek w godzinach 10.00 – 13.00;
– dodatkowo dla studiów niestacjonarnych
  soboty zjazdowe w godzinach 9.00 – 13.00.

UWAGA: Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Możliwa jest również forma kontaktu poprzez
e-mail:  dos.piastow@usz.edu.pl  
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

– dyżur Prodziekanów ds. Studenckich  Wydziału Humanistycznego US:

KAMPUS PIASTÓW:

dr Aleksandra Kamińska
po wcześniejszym umówieniu przez e-mail: prodziekan.stud.hum@usz.edu.pl
Studia stacjonarne: środa 15:00-16:30, Al. Piastów 40b, bud.6, pok. 105
Studia niestacjonarne: piątek 15:00-16:30, Al. Piastów 40b, bud.6, pok. 105
dotyczy kierunków:
bałtyckie studia kulturowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie,
filologia norweska, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, Global Communication,
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, lingwistyka dla biznesu,
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia pisarskie.

dr Marcin Szydłowski
po wcześniejszym umówieniu przez e-mail: prodziekan.stud.hum@usz.edu.pl
czwartek: 13.30-15.00, Al. Piastów 40b, bud.6, pok. 105
dotyczy kierunków:
filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa,
menedżer dziedzictwa kulturowego, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością

 

SEMESTR ZIMOWY:  2022/2023
od  01.10.2022 r. do 02.03.2023 r.

– zajęcia dydaktyczne: 01.10.2022-02.02.2023 r.
– przerwa świąteczna: 24.12.2022 – 05.01.2023 r.
– sesja egzaminacyjna: 03.02.2023 -16.02.2023 r.
– sesja poprawkowa: 24.02.2023-02.03.2023 r.
– przerwa zimowa: 17.02.2023-23.02.2023 r.
– zajęcia zamienne: 01-02.02.2023- zajęcia piątkowe
– Dni Rektorskie: 31.10.2022 r. oraz 23.12.2022 r.
– ostateczny termin rozliczenia semestru-dziekanat (Sekcja ds. Studenckich) danego kierunku: 02.03.2023 r. (ostatni dzień sesji poprawkowej)