Zaznacz stronę

Zajęcia – Piastów – Wydział Humanistyczny

Legitymacje studenckie i doktoranckie

Legitymacje studenckie i doktoranckie z roku akademickiego 2019/2020 pozostają ważne. W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, termin prolongaty legitymacji studenckich i doktoranckich...

czytaj dalej

odrabianie zajęć- dr Jerzy Żywczak

Terminy odrabiania zajęć: Kultura i historia Włoch, 2 rok, I st., zajęcia łączone: filologia rosyjska, romańska, germańska z dodatkowym językiem - 23.06.2021, godz. 19:30-21:00 Aspekty komunikacji międzykulturowej, 1 rok, II st., filologia romańska - 24.06.2021, godz....

czytaj dalej

odrabianie zajęć- mgr Monika Karcz-Napieraj

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr Sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odrabianie zajęć-Afeltowicz Beata, dr

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

przełożenie zajęć- dr A.Kamińska

zajęcia z dnia 28 kwietnia zostaną odrobione: 17 czerwca (czwartek) w godzinach 15:15 - 16:45 18 czerwca (piątek) w godzinach 10:00 - 11:30 Dotyczy kierunku: filologia romańska z językiem obcym do wyboru I rok I st PNJF kurs podstawowy 1

czytaj dalej

odwołanie zajęć- mgr Monika Karcz-Napieraj

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć- dr hab., prof. US Tatiana Czerska

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć-dr hab. Tatiana Czerska, prof.US

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

zmiana terminu zajęć- dr Dorota Dziadosz

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęćdata / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

zmiana terminu zajęć- Sulikowska Anna, dr hab.

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć-mgr Monika Karcz-Napieraj

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr Sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odrabianie zajęć- prof. dr hab. Ewa Komorowska

Terminy odrabiania zajęć z dnia 15, 22 i 23 czerwca Seminarium magisterskie w dniu 28 czerwca 2021 od godz. od 15.00-19.00 w dniu 11 czerwca 2021 od godz. 15.00-16.30 Lingwistyka dla biznesu 25 maja 2021 w godz. od 8.30-10.00 25 maja 2021 w godz. od 13.30-15.00 11...

czytaj dalej

odwołanie/odrabianie zajęć-mgr Angel Vega Guardia

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć-dr Małgorzata M. Kulik

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć- dr S. Tomczyk

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

odwołanie zajęć- dr hab. Tatiana Czerska, prof.US

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

zmiana terminu zajęć- dr. Frithjof Strauss

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

zmiana terminu zajęć- dr Ewa Bilewicz

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

zmiana terminu zajęć- dr Agnieszka Krzanowska

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć  data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Dziekanatu

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego kontakt z pracownikami Dziekanatu (Sekcja ds. Studenckich) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.piastow@usz.edu.pl  
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

– dyżur Prodziekanów ds. Studenckich  Wydziału Humanistycznego US:

KAMPUS PIASTÓW:
dr Aleksandra Kamińska
e-mail:  
aleksandra.kaminska@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
Studia stacjonarne: środa 15:00-16:30
Studia niestacjon.: piątek 15:00-16:30
dot. KIERUNKÓW:
bałtyckie studia kulturowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie,
filologia norweska oraz skandynawistyka,
filologia polska,
filologia romańska,
filologia rosyjska,
Global Communication,
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
lingwistyka dla biznesu,
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
studia pisarskie

dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
czwartek: 16:00-17:30
po wcześniejszym umówieniu przez e-mail
kod do teams konsultacje: dmu9ute
dotyczy kierunków:
filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

KAMPUS KRAKOWSKA-
dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
KIERUNKI: archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa, menedżer dziedzictwa kulturowego, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością
UWAGA:Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08

SEMESTR LETNI:  2020/2021
od  03.03.2021 r. do 30.09.2021 r.

–  zajęcia dydaktyczne: 03.03.2021-27.06.2021 r.
przerwa świąteczna: 01.04.2021 – 06.04.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 28.06.2021- 11.07.2021 r.
sesja poprawkowa: 09.09 .2021- 22.09.2021 r.
przerwa wakacyjna: 12.07.2021 – 08.09.2021 r.
zajęcia zamienne: 16.06.2021 r. (za pn.); 23.06.2021 r.(za wt.)
– Dni Rektorskie: 04.05.2021 r. i 04.06.2021 r.
– ostateczny termin rozliczenia semestru-DOS (dawny dziekanat): złożenie kart egzaminacyjnych, indeksów, itp.:22.09.2021 (ostatni dzień sesji popr.)
– podejmowanie decyzji dot. rozliczenia i zaliczenia r.a.:
23.09.2021-30.09.2021