Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Piastów

Obsługiwane kierunki

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, Filologia hiszpańska – Iberystyka, Filologia norweska – Skandynawistyka, Filologia polska, Filologia romańska, Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, Global Communication, Italianistyka, Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko – polsko –niemieckie, Przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym, Studia pisarskie.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
Diagnostyka sportowa, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Zrowie publiczne.

 1. Kontakt z Działem Obsługi Studenta KAMPUS PIASTÓW
 2. Ważności legitymacji studenckich i doktoranckich
 3. Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie obniżenia opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 został ustalony w następujący sposób:

 • zajęcia dydaktyczne będą prowadzone są w formie mieszanej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie bezpośredniego kontaktu
 • zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za zgodą dziekana wydziału i po uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego z zachowaniem wskazań i zaleceń
 • zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą odbywać się za pośrednictwem MS Teams, zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na danym kierunku, formie i roku, a wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na odległość wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału
 • wszystkie materiały dydaktyczne zostaną umieszczane w zakładce PLIKI
 • zaliczenia przedmiotów odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zaliczeń przedmiotów, dla których zajęcia odbywać się będą w formie bezpośredniego kontaktu
 • egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej będą przeprowadzane w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów które będą odbywały się w formie bezpośredniego kontaktu
 • zmiana formy zaliczenia albo egzaminu jest możliwa za zgodą studentów i dziekana, pod warunkiem stosowania obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
  Zarządzenie 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 roku-plik pdf

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni. 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach,...

czytaj dalej

Kolejny cykl szkoleń bhp dla studentów

Szanowni Państwo, informujemy, że ruszył kolejny cykl szkoleń bhp dla studentów pierwszych roczników. Zaplanowane zostały 3 terminy: 23--29.11.2020 30.11.- 6.12.2020 7-13.12.2020 Dzień 13.12.2020 zamyka cykl szkoleń BHP w tym roku akademickim. Informacje szczegółowe...

czytaj dalej

Bezpłatne praktyki w branży Social Media-Rise up

Poszukujemy osób które w ramach praktyk mogą zająć się pisaniem treści jak i przygotowywaniem grafik. Praktyki były by nieodpłatne, ale oferuję pełne wsparcie dla praktykantów, dzielenie się doświadczeniem i być może zatrudnienie w przyszłości. Praktyki mogły by się...

czytaj dalej

przeniesienie zajęć- dr hab. Bartosz Wójcik

Informujemy, iż zajęcia u P. dr hab. Bartosza Wójcika będą przeniesione na inny termin: filologia germańska, stacjonarne, I rok I st. historia i kultura krajów noj  z dnia 08.X.2020 r. 8.15-9.45, ćw.gr. 1, online na 06.XI.2020 r. godz: 11:45-13:15 10.00-11.30, ćw.gr....

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.piastow@usz.edu.pl  
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

– dyżur Prodziekanów ds. Studenckich  Wydziału Humanistycznego US:

KAMPUS PIASTÓW:
dr Aleksandra Kamińska
e-mail:  
aleksandra.kaminska@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
Studia stacjonarne: środa 15:00-16:30
Studia niestacjon.: piątek 15:00-16:30
dot. KIERUNKÓW:
bałtyckie studia kulturowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie,
filologia norweska oraz skandynawistyka,
filologia polska,
filologia romańska,
filologia rosyjska,
Global Communication,
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
lingwistyka dla biznesu,
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
studia pisarskie

dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
czwartek: 16:00-17:30
po wcześniejszym umówieniu przez e-mail
kod do teams konsultacje: dmu9ute
dotyczy kierunków:
filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

KAMPUS KRAKOWSKA-
dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
KIERUNKI: archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa, menedżer dziedzictwa kulturowego, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością
UWAGA:Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich  Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US:
dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof dyd.US
e-mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
wtorki w godzinach 11.00-12.00
czwartki w godzinach 11:00-13:00
(pokój 215A/pokógj 10)

SEMESTR ZIMOWY  2020/2021
od  01.10.2020 r. do 02.03.2021 r.

–  zajęcia dydaktyczne: 01.10.2020-02.02.2021 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 06.01.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 03.02 – 16.02.2021 r.
sesja poprawkowa: 24.02 – 02.03.2021 r.
przerwa zimowa: 17.02 – 23.02.2021 r.
zajęcia zamienne: 29.02.2021; 02.02.2021 r.