Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich- kontakt

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące pracowników Sekcji ds. Studenckich (Dziekanatów) poszczególnych Kampusów

Dane kontaktowe pracowników Dziekanatu z podziałem na poszczególne kampusy
Kampus Cukrowa

dos.cukrowa@usz.edu.pl
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin,

  

Kampus Krakowska

dos.krakowska@usz.edu.pl
Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

 

Kampus Mickiewicza

dos.mickiewicza@usz.edu.pl
Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

 

Kampus Narutowicza

 

dos.narutowicza@usz.edu.pl
ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin

 

Kampus Piastów WH

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
dos.piastow@usz.edu.pl
al. Piastów 40B budynek VI
71-065 Szczecin

 

 • mgr Anna Rakowska – Kierownik Sekcji ds. Studenckich
  tel. 91-444-2808
  anna.rakowska@usz.edu.pl
  pok.21

  Małgorzata Ziobrowska – obsługa finansowa studentów
  tel. 91-444-2758
  malgorzata.ziobrowska@usz.edu.pl
  pok. 20

 • mgr Anna Rakowska
  kierunki:
  studia stacjonarne:  Bałtyckie studia kulturowe,Filologia romańska;
  studia niestacjonarne: Filologia angielska I° i II°;
  tel. 91-444-2603
  anna.rakowska1@usz.edu.pl
  pok. 23
 • Anna Bławat
  kierunki:
  studia stacjonarne i niestacjonarne: Filologia germańska , Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym ;
  tel. 91-444-2715
  anna.blawat@usz.edu.pl
  pok. 22
 • mgr Joanna Cieślak
  kierunki:
  studia stacjonarne:  Archeologia, Filozofia, Historia, Kognitywistyka komunikacji;
  tel. 91-444-2606
  joanna.cieslak@usz.edu.pl
  pok. 20
 • Małgorzata Garzyńska
  kierunki:
  studia stacjonarne: Filologia angielska , Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym;
  tel. 91-444-2700
  malgorzata.garzynska@usz.edu.pl
  pok. 23
 • mgr Piotr Imiela
  kierunki:
  studia stacjonarne: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami, Media i cywilizacja, Mediacja mędzykulturowa, Menedżer dziedzictwa kulturowego, Stosunki międzynarodowe, Studia nad wojną i wojskowością;
  studia niestacjonarne:  Filologia hiszpańska;
  tel. 91-444-2770
  piotr.imiela@usz.edu.pl
  pok. 22
 • mgr Katarzyna Kucharska
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Filologia norweska , Filologia polska , Lingwistyka dla biznesu , Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym ,Studia pisarskie;
  tel. 91-444-2791
  katarzyna.kucharska@usz.edu.pl
  pok. 23
 • Aleksandra Niedbała
  kierunki:
  studia stacjonarne: Filologia hiszpańska , Global Communication; Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem ;
  tel. 91-444-2709
  aleksandra.niedbala@usz.edu.pl
  pok. 22

 

Kampus Piastów WH

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
dos.piastow@usz.edu.pl
al. Piastów 40B budynek VI
71-065 Szczecin

 

 • mgr Anna Rakowska – Kierownik Sekcji ds. Studenckich
  tel. 91-444-2808
  anna.rakowska@usz.edu.pl
  pok.21
 • mgr Anna Rakowska
  kierunki:
  – studia stacjonarne:  Bałtyckie studia kulturowe,Filologia romańska, Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem;
  tel. 91-444-2603
  anna.rakowska1@usz.edu.pl
  pok. 23
 • Anna Bławat
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Filologia germańska I° i II°, Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I°;
  tel. 91-444-2715
  anna.blawat@usz.edu.pl
  pok. 22
 • Małgorzata Garzyńska
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Filologia angielska I° i II°, Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym;
  tel. 91-444-2700
  malgorzata.garzynska@usz.edu.pl
  pok. 23
 • mgr Piotr Imiela
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
  – studia niestacjonarne: Filologia angielska, Filologia hiszpańska;
  tel. 91-444-2770
  piotr.imiela@usz.edu.pl
  pok. 22
 • mgr Katarzyna Kucharska
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Filologia norweska I°, Filologia polska I° i II°, Lingwistyka dla biznesu I°,Studia pisarskie I°, Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II°,
  – studia niestacjonarne: Filologia germańska I°;
  tel. 91-444-2791
  katarzyna.kucharska@usz.edu.pl
  pok. 23
 • Aleksandra Niedbała
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Filologia hiszpańska I°, Global Communication I°;
  tel. 91-444-2709
  aleksandra.niedbala@usz.edu.pl
  pok. 22
 • Małgorzata Ziobrowska – obsługa finansowa studentów
  tel. 91-444-2758
  malgorzata.ziobrowska@usz.edu.pl
  pok. 20

 

Kampus Piastów WKFiZ

 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dos.piastow.kfz@usz.edu.pl
al. Piastów 40B budynek VI
71-065 Szczecin

 

 • mgr Beata Cyranka – p.o. Kierownika Sekcji ds. Studenckich (Dziekanatu
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Diagnostyka sportowa. Zdrowie publiczne;
  – studia niestacjonarne: Wychowanie fizyczne II°;
  tel. 91-444-2733
  beata.cyranka@usz.edu.pl
  pok. 18
 • Agnieszka Sarosiek
  kierunki:
  – studia stacjonarne: Wychowanie fizyczne I° i II°, Turystyka i rekreacja;
  – studia niestacjonarne: Wychowanie fizyczne I°;
  tel. 91-444-2733
  agnieszka.sarosiek@usz.edu.pl
  pok. 18
Kampus Teologia

dos.teologia@usz.edu.pl
ul. Papieża Pawła VI 2
71-459 Szczecin

 

 

 

Kampus Wąska

dos.waska@usz.edu.pl
Wąska 13
71-415 Szczecin

 

Koordynator Sekcji ds. Studenckich (Dziekanaty)

mgr Bożena Burdziak
bozena.burdziak@usz.edu.pl
tel. 91-444-2531; 797 725 857
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 16, pok. 210