Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Nauk Społecznych

Kampus Krakowska

Obsługiwane kierunki:
Archeologia, Animacja kultury, Bezpieczeństwo narodowe,  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Edukacja artystyczna, Flozofia,  Historia,  Kognitywistyka komunikacji,
Media i cywilizacja,  Mediacja międzykulturowa, Management instytucji publicznych i PR, Menedżer dziedzictwa kulturowego,  Nauki o polityce, 
Pedagogika profil ogólnoakademick,  Pedagogika profil praktyczny,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  Pedagogika specjalna,  Praca socjalna, 
Psychologia,  Social sciences,  Socjologia,  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne,  Stosunki międzynarodowe,  Studia nad wojną i wojskowością