Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Nauk Społecznych

Kampus Krakowska

Obsługiwane kierunki:
Animacja kultury, Bezpieczeństwo narodowe,  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Edukacja artystyczna, Management instytucji publicznych i PR,
Menedżer dziedzictwa kulturowego,  Nauki o polityce, Pedagogika profil ogólnoakademick,  Pedagogika profil praktyczny,
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  Pedagogika specjalna,  Praca socjalna, Psychologia,  Social sciences,  Socjologia,  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne.