Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Krakowska

Obsługiwane kierunki:
Archeologia, Animacja kultury, Bezpieczeństwo narodowe,  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Edukacja artystyczna, Flozofia,  Historia,  Kognitywistyka komunikacji,
Media i cywilizacja,  Mediacja międzykulturowa, Management instytucji publicznych i PR, Menedżer dziedzictwa kulturowego,  Nauki o polityce, 
Pedagogika profil ogólnoakademick,  Pedagogika profil praktyczny,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  Pedagogika specjalna,  Praca socjalna, 
Psychologia,  Social sciences,  Socjologia,  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne,  Stosunki międzynarodowe,  Studia nad wojną i wojskowością

 

Informujemy:

  Dział Obsługi Studenta (dawny Dziekanat)
uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachowania wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa,
nadal preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
(na odpowiedni e-mail DOSu w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź)

Wszystkie telefony i adresy e-mail dostępne są w panelu –> KONTAKT
Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów–> https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

 

 Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),
bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie.
!!!!!!!!!! Przypominamy, iż wizyta w Dziekanacie jest możliwa tylko w maseczce

W tym semestrze (2019/2020 lato) odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach.
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

Bardzo prosimy o logowanie się na swój profil na Platformie studenta i sprawdzanie, czy wszystkie uzyskane przez Was oceny i zaliczenia są wprowadzone do systemu.
W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy oceną otrzymaną a widoczną na Platformie, prosimy o pilny kontakt mailowy z danym wykładowcą i z właściwym Dziekanatem.

 UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU !!!! Prosimy przez złożeniem pracy o sprawdzenie czy na koncie na Platformie Studenta są wszystkie oceny.
W przypadku braku oceny należy kontaktować się bezpośrednio z wykładowcą.

 UWAGA:
Z uwagi na liczne pytania dotyczące braku widoczności ocen z bieżącego semestru informujemy, że po zalogowaniu się na PS należy wybrać kierunek/rodzaj studiów bez literki [A] na początku.

***************************************************************************************************************************

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/21

 Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, nowy rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku. Nie wiemy jak w tym okresie będzie kształtowała się sytuacja epidemiczna w kraju i jak wpłynie ona na organizację kształcenia na uczelniach w Polsce.

Zakładamy, że nauka w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim tego roku. Dlatego przyjmujemy, że:

  • zajęcia z przedmiotów tzw. teoretycznych odbywać się będą zdalnie
  • zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego
  • studenci kierunków, na których występują przedmioty praktyczne, powinni znajdować się w Szczecinie
  • studenci pierwszych lat, rozpoczynający kształcenie w US powinni wziąć udział w Dniach Adaptacyjnych, których formuła zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej
  • studenci studiujący w ramach programu Erasmus w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają zdalnie (wirtualna mobilność).

Ostateczne decyzje i szczegółowe rozwiązania, w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim US, zostaną podjęte i ogłoszone po wakacjach, w pierwszym tygodniu września.
Rektor Elekt US
w uzgodnieniu z Prorektor ds. Kształcenia

Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

***************************************************************************************************************************

 

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM NR 48/2020 REKTORA US z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych
z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 –> Zarządzenie Rektora nr 48/2020
,
egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie, jeżeli seminarzysta zawnioskuje do promotora o taki właśnie tryb
z własnego studenckiego adresu e-mail –> numer_albumu@stud.usz.edu.pl
Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jacek Buko, prof. US prosi, aby wniosek o zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
został przesłany również do wiadomości Prodziekana ds. Studenckich właściwego Wydziału.

 

Jeśli praca dyplomowa została już złożona, to student powinien się kontaktować z promotorem w sprawie wyznaczenia terminu obrony.

 

 Wszystkie informacje na temat standardów pisania prac dyplomowych, oświadczenia i inne dokumenty
znajdziesz na tej stronie w –>PORADNIK STUDENTA OSTATNIEGO ROKU

 

**************************************************************************************************************************

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim i rekomendacją MNiSW,
aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że :

-termin składania indeksów- w związku z  trudnością doprecyzowania daty wznowienia zajęć w Uniwersytecie Szczecińskim w tzw. formie fizycznej, termin składania indeksu w Dziale Obsługi Studenta zostaje ostatecznie określony jako najpóźniej 14 dni po wznowieniu zajęć  w przedmiotowej formie. Wcześniejsze regulacje w tej kwestii zostają niniejszym unieważnione. 
UWAGA STUDENCI!
W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

 

-przedłużeniu uległ termin ważności legitymacji studenckich i doktoranckich – zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

***************************************************************************************************************************

 

UWAGA: W związku z możliwością ubiegania się przez studentów o zapomogi związane z utratą pracy oraz w związku z licznymi pytaniami w tej sprawie, wszystkie informacje  zamieszczone są na stronie:
http://studenci.usz.edu.pl/#komuniukat-dotyczacy-mozliwosci-ubiegania-sie-o-zapomoge

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne praktyki w branży Social Media

Bezpłatne praktyki w branży Social Media - dla najlepszych praktykantów możliwość dalszej współpracy! Termin praktyk: 12.10-30.11.2020r. Lokalizacja  Szczecin Więcej informacji pod adresem: https://nowepokoleniepraktyka.gr8.com/ W załączniku oferta...

czytaj dalej

Komisje lekarskie dla studentów

Informujemy, iż posiedzenia Komisji Lekarskiej planowane są co tydzień na wtorek na godz. 10.00 lub 11.00 (w zależności od liczby zgłaszających się osób); pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w najbliższy wtorek (15.09.2020 r.) na godz. 11.00; maksymalnie w ciągu...

czytaj dalej

Animacja kultury II rok

Informacja od dr Lidii Marek dla studentów II roku kierunku Animacja kultury Zakończenie realizacji praktyki ciągłej następuje najpóźniej 16 września 2020 roku. Do dnia 17. września 2020 roku proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające odbycie praktyki, jest to...

czytaj dalej

Stypendia na ra. 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w porozumieniu z Samorządem Studenckim US zostały podane nowy Regulamin zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów US w ra. 2020/2021 oraz Zasady przyznawania stypendium rektora dla...

czytaj dalej

Absolwenci Wydziału Nauk Społecznych

W dniach 31.08 - 04.09.20 absolwenci Wydziału Nauk Społecznych mogą odbierać dyplomy ukończenia studiów w Dziale Obsługi Studentów WNS, ul.Krakowska, pok.160 i 161, w godz.  10:00 - 13:00 po wcześniejszy telefoniczny lub mailowym umówieniu wizyty. Od 07.09.20 dyplomy...

czytaj dalej

Wakacje z Biurem Karier US

Przerwa wakacyjna to idealny czas, aby rozwijać się zawodowo. Jeśli nie macie pojęcia jak się do tego zabrać, jak uporządkować swoje CV – Akademickie Biuro Karier US czeka właśnie na Was. Z doradcami zawodowymi będzie można porozmawiać na każdy temat związany z...

czytaj dalej

Płatności

UWAGA STUDENCI ! Bardzo prosimy o logowanie się na swój profil na e-dziekanacie i sprawdzanie wystawionych faktur, wszystkie zaległe faktury za semestr zimowy oraz za semestr letni  za rok akademicki 2019/2020 są aktualnie wystawiane. Przypominamy, że mają Państwo dwa...

czytaj dalej

Platforma studenta-informacje

UWAGA STUDENCI! Bardzo prosimy o logowanie się na swój profil na Platformie studenta i sprawdzanie, czy wszystkie uzyskane przez Was oceny i zaliczenia są wprowadzone do systemu. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy oceną otrzymaną a widoczną na Platformie,...

czytaj dalej

Platforma studencka 2 i 3 rok

Z uwagi na liczne pytania dotyczące braku widoczności ocen z bieżącego semestru informujemy, że po zalogowaniu się na PS należy wybrać kierunek/rodzaj studiów bez literki [A] na początku. Pod nazwą z [A] są widoczne poprzednie semestry. Jest to związane ze zmianami...

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego do 30 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone dyżury a kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.krakowska@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-13:00

Sobota zjazdowa: 09:00-13:00

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich:
–  dr Michał Romańczuk:
środy w godzinach 10:00-11:00
czwartki w godzinach od 12.00 do 14.00
– dr Jordan Siemianowski:
wtorki w godzinach 09.00-10.00
piątki w godzinach 12:00-13:00
(pokój 163)

SEMESTR LETNI 2019/2020
od  02.03.2020 r. do 30.09.2020

zajęcia dydaktyczne:
02.03.2020 r.- 26.06.2020 r.
przerwa świąteczna: 9 – 14.04.2020 r.
sesja egzaminacyjna: 27.06 – 10.07.2020 r.
sesja poprawkowa: 7 – 20.09.2020 r.
przerwa wakacyjna: 11.07 – 06.09.2020 r.