Zaznacz stronę

Zarządzenie 108/2020 REKTORA US dot.przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego...

Animacja kultury II rok

Informacja od dr Lidii Marek dla studentów II roku kierunku Animacja kultury Zakończenie realizacji praktyki ciągłej następuje najpóźniej 16 września 2020 roku. Do dnia 17. września 2020 roku proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające odbycie praktyki, jest to...