Zaznacz stronę

Zarządzenie 108/2020 REKTORA US dot.przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego...