Zaznacz stronę

Studenci I roku – pobranie legitymacji studenckiej i aktywacja mLegitymacji

Szanowni Studenci, Uprzejmie przypominamy, że dokumentem potwierdzającym status studenta jest elektroniczna legitymacja studencka, tj. dwustronna plastikowa karta w kolorze zielono-niebieskim z wydrukowanym zdjęciem posiadacza. Natomiast użytkownikiem dodatkowej...

Informacje o szkoleniach dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2023/2024 / Information on training sessions for year 1 students and year 1 doctoral students in the 2023/2024 academic year

Informacje o szkoleniach dla studentów  I  roku studiów w roku akademickim 2023/2024 Szkolenie z zakresu e-learningu, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie biblioteczne są obowiązkowym przedmiotem o charakterze informacyjnym dla wszystkich...

Test poziomujący (dot. biegłości językowej) dla STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 2023-2024 I stopnia i jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Test poziomujący przeznaczony jest dla STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 2023- 2024 I stopnia i jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   *test poziomujący nie dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I...
Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Informujemy, że obowiązkowe, ogólne szkolenie biblioteczne oraz test zaliczeniowy dla studentów pierwszych lat studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, zostały przygotowane w wersji elektronicznej (w języku polskim oraz angielskim) na e-learningowej platformie...

Zasady organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie BHP od r.a. 2023/2024

Przekazujemy do zapoznania Zarządzenie Rektora US dotyczące zasad organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego...