Zaznacz stronę

Legitymacje studenckie i doktoranckie

Legitymacje studenckie i doktoranckie z roku akademickiego 2019/2020 pozostają ważne. W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, termin prolongaty legitymacji studenckich i doktoranckich...

odrabianie zajęć- dr Jerzy Żywczak

Terminy odrabiania zajęć: Kultura i historia Włoch, 2 rok, I st., zajęcia łączone: filologia rosyjska, romańska, germańska z dodatkowym językiem – 23.06.2021, godz. 19:30-21:00 Aspekty komunikacji międzykulturowej, 1 rok, II st., filologia romańska –...

odrabianie zajęć-Afeltowicz Beata, dr

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...