Zaznacz stronę

zmiana terminu zajęć-dr Nelli Sołonko

Lp. Kierunek Poziom  (I / II) Forma studiów (stacj./niestacj.) Rok Semestr Grupa Nazwa przedmiotu Forma zajęć   według planu po zmianie Termin zajęć data / dzień tygodnia godzina / online albo podać nr sali Termin zajęć data / dzień tygodnia  godzina / online albo...