Zaznacz stronę

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie Rektora US 38/2021