Zaznacz stronę

Informujemy, że od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 został wprowadzony w Uniwersytecie Szczecińskim indeks studenta w formie elektronicznej (e-Indeks). 

Studenci nie mają już obowiązku składania indeksów i kart okresowych osiągnięć w formie papierowej na zakończenie sekcji poprawkowej. Rozliczenia studenta na zakończenie sesji i wydrukowania karty okresowych osiągnięć studenta dokonuje właściwy Dział Obsługi Studenta na wydziale, na podstawie ocen z protokołów, zamieszczonych w systemie elektronicznym Uczelni.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich studentów o dokładne i bieżące śledzenie swoich ocen zamieszczonych na platformie e-proDziekan, i o zgłaszanie w DOS wszystkich rozbieżności pomiędzy oceną wyświetloną w indeksie elektronicznym, a podaną do wiadomości studentów przez osoby zaliczające i egzaminujące. 

Otrzymane w latach ubiegłych indeksy w formie papierowej pozostają własnością studenta i nie podlegają zwrotowi.