Zaznacz stronę

P L A T F O R M A e-proDziekan

System informatyczny dla studentów, doktorantów i wykładowców

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wdrażaniem na Uczelni nowego systemu informatycznego do obsługi studentów, doktorantów i wykładowców została Państwu udostępniona strona o nazwie e-proDziekan, znajdująca się pod adresem: https://e-prodziekan.usz.edu.pl/

e-proDziekan

Oznacza to, że Platforma Studenta i e-dziekanat nie będą już systemami, na których będziecie mogli sprawdzić swoje oceny, komunikaty czy wybrać promotora bądź specjalności

Docelowo e-proDziekan zastąpi obecne systemy Platforma Studenta (PS) i e-Dziekanat. e-proDziekan będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne udostępnione funkcjonalności i widoki (o których będą Państwo informowani przez poszczególne dziekanaty).
W chwili obecnej w systemie e-proDziekan widoczne są elementy związane z obsługą:

  1. danych osobowych, w tym danych do korespondencji;
  2. informacji o toku studiów (kierunek, forma i poziom studiów, rok i semestr studiów, numer albumu, grupa i inne);
  3. historia poszczególnych semestrów (w tym statusów) na studiowanych kierunkach oraz uzyskanych średnich rocznych;
  4. e-indeks – terminy zaliczeń, oceny z poszczególnych przedmiotów i form;
  5. wybory studenta – ustawiony zakres dat wyborów, podgląd przedmiotów przed terminem wyborów, kontrola możliwych wyborów wynikająca z planu    studiów;
  6. opłaty – podgląd konta w tym terminów i kwot opłat;
  7. dodatkowe funkcje: komunikaty, konsultacje wykładowców, linki do stron z przydatnymi informacjami;
  8. ankietyzacja i obsługa wniosków stypendialnych (w przygotowaniu).

Uwaga! Do czasu przygotowania funkcjonalności dotyczącej wniosków stypendialnych w systemie e-proDziekan, na stronie głównej logowania znajduje się odsyłacz (Wnioski stypendialne) do strony aktualnie obsługującej te wnioski. Na stornie głównej znajdują się również odsyłacze do systemu obsługi akademików (eAkademik) oraz Biblioteki Głównej US (Biblioteka Głowna US).

Logowanie do systemu z pomocą adresu https://e-prodziekan.usz.edu.pl/ lub linku podanego na głównej stronie każdego z wydziałów, odbywa się przez podanie na stronie głównej platformy e-proDziekan LOGINU, którym jest Państwa adres mailowy w domenie stud.usz.edu.pl oraz HASŁA, czyli aktualnego hasła do tej poczty w domenie stud.usz.edu.pl.

Uwaga! Hasło do poczty ważne jest 30 dni.  Hasło należy zmienić na stronie internetowej: https://zmianahasla.usz.edu.pl/?action=sendtoken, gdzie należy wpisać adres poczty e-mail w domenie stud.usz.edu.pl oraz prywatny adres poczty e-mail, zgłoszony w dziekanacie.
Brak zmiany hasła w ciągu 30 dni zablokuje możliwość korzystania z poczty oraz platformy e-proDziekan.
Problemy techniczne związane z platformą e-proDziekan należy zgłaszać mailowo na adres: e-prodziekan@usz.edu.pl
Natomiast problemy z brakiemlub niewłaściwymi danymi należy zgłaszać bezpośrednio do Państwa dziekanatu.
W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się nowym systemem do obsługi studentów, doktorantów i wykładowców oraz jego funkcjonalnościami.
Prosimy też o weryfikację Państwa udostępnionych danych umieszczonych w e-proDziekan, co pozwolina optymalne dopracowanie modułu dostępnego dla Państwa.

 

Broszura informacyjna.pdf