Zaznacz stronę

 OBOWIĄZKOWE TESTY POZIOMUJĄCE  (DIAGNOSTYCZNE) Z JĘZYKA OBCEGO INFORMACJA
DOTYCZY TYLKO
STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
*test poziomujący nie dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I roku II stopnia

Według Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński Student jest zobowiązany
w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich)
opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2.
Poziom B2 jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Student na I roku w Dziekanacie swojego Wydziału dokonuje w stosownym czasie wyboru języka obcego, |
jaki chciałby mieć w ramach lektoratu ( lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka).
ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z następujących języków obcych:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.
Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.
Dlatego każdy student I roku studiów I stopnia i jsm musi do końca grudnia 2020 bieżącego roku akademickiego przystąpić
do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) online by zdiagnozować swój poziom znajomości języka obcego.
Test mierzy poziom od A1 – B1  i nie jest na ocenę.

Kryteria Punktacji / Wyniki :
(0-33%) – poziom A1, ( od 1pkt. do 29 pkt.)
(34%-66%) – poziom A2, (od 30 pkt. do 59pkt.)
(67%-100%) – poziom B1 (od 60 pkt. do 90 pkt.)
Student na I roku pisząc test jednocześnie dokonuje wyboru języka obcego, jaki chciałby mieć w ramach lektoratu  (lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka.
Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.

Termin testu diagnostycznego:  test jest dostępny pod adresem internetowym : https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=62

od 20.11.2020 (PIĄTEK od godz. 8:00)
do 20.12.2020 (NIEDZIELA do godz. 23:59)

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO TESTU: https://uci.usz.edu.pl/testy-poziomujace-z-jezyka-obcego-2020r/

Jaki język wybrać na Teście: Zasadniczo Test należy zrobić z 1 języka obcego (najlepiej ten, którego chcesz się uczyć w ramach lektoratu na 2-gim roku)

Format Testu: Test składa się z 90 pytań, podane są 3 odpowiedzi A,B,C; tylko jedna odpowiedź jest poprawna, jeżeli przerwiesz test lub nie uzyskasz oczekiwanego wyniku przy pierwszym podejściu, możesz podejść jeszcze raz. Możliwe są 2 podejścia do testu. Pod uwagę brany jest najwyższy wynik.

Czas wykonania Testu: Masz 45 min.* na zaznaczenie odpowiedzi, w ramach jednego podejścia. Można wracać do odpowiedzi by je edytować przed zatwierdzeniem ostatecznie testu.

*Pamiętaj jednak o tym, że 20.12.2020 NIEDZIELA masz czas tylko do godz. 23:59, więc nie zaczynaj testu na 10 min przed końcem czasu, bo po godzinie 24:00 platforma się zablokuje i test zostanie przerwany.   

W razie problemów merytorycznych zapraszamy do kontaktu z ACKJ:
Anna Maksymiuk
Roksana Burdziak
ackj@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 38 14/ 38 10 (w godz. 9:00-14:00 pon. – pt.)

W razie problemów z logowaniem lub funkcjonowaniem platformy zapraszamy do kontaktu z UCI:
Konrad Mielko
konrad.mielko@usz.edu.pl
Tel. 91 444 10 57 (w godz. 8:00-14:00 pon. – pt.)
(ze względu na wykonywane obowiązki, w razie braku kontaktu telefonicznego, proszę o email lub kontakt przez Teams)