Zaznacz stronę

Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie obniżenia opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podania w sprawie obniżenia czesnego należy przesyłać do Pani Prorektor ds. Studenckich na adres: prostud@univ.szczecin.pl