Zaznacz stronę

Z uwagi na liczne pytania dotyczące braku widoczności ocen z bieżącego semestru informujemy, że po zalogowaniu się na PS należy wybrać kierunek/rodzaj studiów bez literki [A] na początku.

Pod nazwą z [A] są widoczne poprzednie semestry. Jest to związane ze zmianami organizacyjnymi na wydziale.