Zaznacz stronę

Zarządzenia nr 37/2020 Rektora US  z dnia 30 marca 2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających  się od  roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 37.2020 Rektora zmieniające 57.2019 w spr. wnoszenia opłat_DSS.pdf