Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 to czas trudny dla nas wszystkich. Mimo tego w Uniwersytecie Szczecińskim podejmujemy wysiłki, które mają zapewnić ciągłość funkcjonowania Uczelni.

W organizacji kształcenia zdalnego w US w okresie pandemii przyświecają nam w szczególności następujące cele:

I. wykazanie troski o zdrowie studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu,
II. planowa realizacja treści programowych i efektów uczenia się, określonych dla poszczególnych przedmiotów w sylabusach,
III. przeprowadzenie procesu kształcenia zgodnie z zaplanowaną organizacją roku akademickiego, bez konieczności przedłużania okresu prowadzenia zajęć na miesiące letnie,
IV. uznanie i rozliczenie wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych w okresie od 11-29.03.2020 oraz od 30.03 – do momentu odwołania zawieszenia, tak jakby to były zajęcia prowadzone w normalnym trybie.

Podejmowane decyzje oraz informacje przekazywane społeczności akademickiej uwzględniają zalecenia MNiSW, są wydawane po konsultacjach z przedstawicielami wspólnoty akademickiej. Zgodnie bowiem ze Statutem w Uniwersytecie Szczecińskim działa Uczelniana Rada ds. Kształcenia, której członkami są dziekani wszystkich wydziałów, dyrektor szkoły doktorskiej oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Spotkania URdsK odbywają się systematycznie (13.03, 16.03, 26.03, 2.04, i 8.04) tak, by na bieżąco reagować na wszelkie sygnały napływające zarówno ze strony MNiSW, jak i pracowników czy studentów i doktorantów naszej uczelni.

O wynikach prac URdsK i rekomendowanych rozwiązaniach w zakresie kształcenia społeczność akademicka została poinformowana w następującym trybie:

1. zarządzenie nr 34/2020 Rektora US z dnia 16.03.2020,
2. mail Prorektora ds. Kształcenia z dnia: 26.03.2020,
3. komunikat Prorektora ds. Kształcenia z dnia 3.04.2020.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dynamiczna oraz nowa dla wszystkich, zarówno dla władz Uczelni, pracowników, jak i studentów oraz doktorantów. By realizować treści kształcenia, ale przede wszystkim być z naszymi studentami i doktorantami, służyć im radą, pomocą, której być może dziś potrzebują bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, w Uniwersytecie Szczecińskim bardzo szybko zaczęliśmy proces kształcenia w trybie on-line. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i współpracy wszystkich członków wspólnoty akademickiej, otwartości na nowe formy kształcenia, gotowości do przyjęcia wyzwań, cierpliwości i determinacji, z którą wszyscy pokonywaliśmy trudności techniczne.

Po trzech tygodniach wspólnego wysiłku wypracowaliśmy zasady dotyczące organizacji kształcenia. Sprowadzają się one do 6 punktów:

1. od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania prowadzenie kształcenia w sposób polegający na wysyłaniu materiałów oraz odbiorze prac od studentów i doktorantów (mogące zastąpić tradycyjne kształcenie w krótkim czasie) należy zastąpić prowadzeniem zajęć w systemie on-line, jako bardziej adekwatnym do realizacji zakładanych efektów uczenia się,

2. zajęcia w trybie on-line powinny być prowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams, co służy w pierwszej kolejności uwzględnieniu próśb napływających od studentów o ujednolicenie platformy, na której realizowane są zajęcia oraz uwzględnia inne argumenty takie jak: wsparcie techniczne służb UCI, posiadanie licencji przez US, a także możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentami i doktorantami, na wzór tradycyjnie prowadzonych zajęć,

3. pracownik, który nie dysponuje odpowiednim komputerem lub połączeniem internetowym w miejscu zamieszkania może skorzystać z przygotowanego i udostępnionego przez wydział stanowiska do prowadzenia zajęć w systemie on-line, w budynku wydziału/instytutu,

4. sprawozdawczość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych została ograniczona do minimum i polega na prowadzeniu prostego rejestru zajęć on-line zgodnie z obowiązującym na wydziale formularzem,

5. przy realizacji procesu dydaktycznego pracownicy mogą korzystać ze wsparcia służb Uczelnianego Centrum Informatycznego,

6. po okresie świątecznym, najszybciej jak to możliwe, utworzona zostanie platforma internetowa, na której pracownicy i studenci będą mogli nie tylko zgłaszać problemy, ale też dzielić się swoimi doświadczeniami, upowszechniać „dobre praktyki”.

Zgodnie z napływającymi z wydziałów oraz od Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów informacjami, realizacja kształcenia zdalnego, w szczególności zajęć on-line, przebiega prawidłowo, a pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco z uwzględnieniem uwag, sugestii nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów.

Będąc odpowiedzialnymi za organizację i jakość kształcenia w Uniwersytecie, jesteśmy gotowi do rozmów, licząc na Państwa konstruktywne uwagi i sugestie. Możecie Państwo codziennie spotkać nas na MS Teams albo kontaktować się telefonicznie czy przez pocztę e-mail.

W imieniu Uczelnianej Rady ds. Kształcenia w składzie:
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania
ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki, Dziekan Wydziału Teologii
dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Beata Kanarek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. prof. US, Tomasz Szutkowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. prof. US, Renata Podgórzańska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Andrzej Wiśniewski, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. prof. US Anna Cedro, Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. prof. US, Małgorzata Machałek, Dyrektor Uczelnianego Centrum Edukacji
dr Piotr Wahl, Dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego
mgr Janusz Blank, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Magdalena Koziara, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego US

Przewodniczący URdsK

dr hab. Jacek Styszyński
Prorektor ds. Kształcenia US

pismo_do_prac_stud_US.pdf