Zaznacz stronę

informujemy, że studenci, doktoranci, kursanci i słuchacze studiów podyplomowych są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Szczecińskiego mailowo na adres: koronawirus@usz.edu.pl o  podejrzeniu  zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2  bądź objęcia kwarantanną.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 31/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zazrądzenie-nr-31.2020-w-spr.-ustalenia-procedur-przeciwdziałania-rozprzestrzenianiu-się-wirusa-…-6.pdf