Zaznacz stronę
W związku z możliwością ubiegania się przez studentów o zapomogi związane z utratą pracy oraz w związku z licznymi pytaniami w tej sprawie, informuję, że wszystkie informacje są na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://studenci.usz.edu.pl/#komuniukat-dotyczacy-mozliwosci-ubiegania-sie-o-zapomoge

W związku z zamieszczoną informacją na stronie MNiSW
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego
o możliwości przyznania zapomogi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy o zasadach postępowania:

1.       Studenci wypełniają  wniosek o zapomogę poprzez e-dziekanat (tak jak dotychczas)

2.       Wydrukowany i podpisany wniosek w formie skanu należy przesyłać na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: marta.narkiewicz@usz.edu.pl; malgorzata.szewczyk@usz.edu.pl; katarzyna.buczak@usz.edu.pl; piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

3.       Do wniosku należy dołączyć oświadczenie np. o utracie zatrudnienia studenta lub członka rodziny, bądz inny dokument uprawniający do otrzymania zapomogi. Dokumenty należy przesłać w formie skanu razem z wnioskiem.

4.       Po rozpatrzeniu takich wniosków przez Komisję, decyzje będą rozsyłane w formie skanu do studenta z koniecznością potwierdzenia odbioru decyzji.

5.       Przypominamy również że wszystkie przepisy dotyczące ograniczenia w przyznawaniu świadczeń określone w regulaminie mają dalej zastosowanie.