Zaznacz stronę

W związku z licznymi pytaniami o wpis do indeksu z przedmiotu szkolenie BHP, przypominamy:

„Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane w systemie Egeria przez upoważnianego pracownika Pracowni Bezpieczeństwa Wodnego RescueLAB, natomiast w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta jest potwierdzane przez pracownika właściwego dziekanatu poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.”

 

W załączeniu plik zawierający instrukcję szkolenia BHP- str.3 – treść zaznaczona na żółto

BHP szkolenie dla studentów.pdf