Zaznacz stronę
Osoby, które nie mają wpisu w indeksie ze szkolenia bibliotecznego mogą przesłać do Biblioteki Międzywydziałowej drogą mailową (beata.bekasz@usz.edu.pl) prośbę o informację na temat zaliczenia podając nr albumu oraz imię i nazwisko. Wpisy do indeksów i kart egzaminacyjnych będą dokonywane w późniejszym terminie.