Zaznacz stronę

Zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o prawie Unii Europejskiej. Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana oraz 20. rocznicy przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności prawa europejskiego.

Nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Za zajęcie II i III miejsca czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Studenci chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  https://forms.gle/82csJxeHdiFiW6HQ9 od 07 stycznia do 24 lutego 2020 roku.

I etap Konkursu odbędzie w sali 217 w budynku Wydziału Prawa
i Administracji US przy ul Narutowicza 17a
w dniu 03.03.2020 roku w godz. 10:00 – 11:00.

Polecana literatura i orzecznictwo oraz harmonogram konkursu:

harmonogram(4)

orzeczenia_tsue

regulamin

zagadnienia_literatura