Zaznacz stronę

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w porozumieniu z Samorządem Studenckim US zostały podane

  • nowy Regulamin zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów US w ra. 2020/2021 oraz
  • Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów US w ra. 2020/2021

Ze zmianami w regulaminie możesz zapoznać się tutaj  Regulamin przyznawania świadczeń
Ze zmianami w zasadach przyznawania stypendium rektora możesz zapoznać się tutaj  Zasady przyznawania stypendium rektora
Wnioski o przyznanie stypendium można składać w terminach 14.09.2020 r. – 23.10.2020 r. (§ 6 Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów US w ra. 2020/2021)

W zarządzeniu Rektora została podana także wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w ra. 2020/2021, która wynosi (tak jak w obecnym roku akademickim) 900 zł netto.

http://studenci.usz.edu.pl/stypendia/