Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Sesja egzaminacyjna

Uwaga! Harmonogramy sesji egzaminacyjnej mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie ich aktualizacji na stronie Wydziału oraz w ogłoszeniach umieszczonych na stronie DOS-Kampusy.

 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania:

– studia stacjonarne i niestacjonarne -sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020

 

Wydział Humanistyczny:

-sesja zimowa 2019/2020 egzaminacyjna Kampus Piastów i Kampus Krakowska

 

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia:

– Diagnostyka sportowa sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020-Sesja-zimowa-DS.pdf

– W-F I st. stacjonarne  sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020  – WF I stopień stacjonarne TERMINY EGZAMINÓW.pdf

– W-F II st. stacjonarne  sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020 –WF II stopień stacjonarne TERMINY EGZAMINÓW.pdf

– W-F I st. niestacjonarne sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020 –WF I stopień niestacjonarne TERMINY EGZAMINÓW.pdf

– W-F II st. niestacjonarne  sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020 –W-F II st. niest 2019/2020.pdf

– Zdrowie publiczne I st stacjonarne  sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020 –Sesja zimowa ZP I.pdf

– Zdrowie publiczne II st stacjonarne  sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020 –Sesja zimowa ZPII.pdf

– Turystyka i Rekreacja I st stacjonane-rok II i III sesja zimowa podstawowa o poprawkowa 2019/2020 –TiR I stopień stacjonarne TERMINY EGZAMINÓW.pdf

 

Wydział Nauk Społecznych:

harmonogram sesji egzaminacyjnej

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

– studia stacjonarne i niestacjonarne- sesja zimowa 2019/2020

 

Wydział Teologiczny:

-sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020

 

 Wydział Prawa i Adminstracji:

studia stacjonerne i niestacjonerne-sesja zimowa podstawowa i poprawkowa 2019/2020