Zaznacz stronę
Kierunek

Forma studiów (stacj./niestacj.)

Rok/Grupa Nazwa przedmiotu

(forma zajęć)

WEDŁUG PLANU ZAJĘĆ PO ZMIANIE
Termin zajęć (data) godzina i nr sali Termin zajęć (data) godzina i nr sali
Studia pisarskie, stacjonarne 1, st.I Powieść polska (wykład) 25.05.2023 17-20.15, s. 219 22.06.2023 20.30-21.15, s. 319
          23.06.2023 18.45-21.15