Zaznacz stronę
Kierunek

Forma studiów (stacj./niestacj.)

Rok/Grupa Nazwa przedmiotu

(forma zajęć)

WEDŁUG PLANU ZAJĘĆ PO ZMIANIE
Termin zajęć (data) godzina i nr sali Termin zajęć (data) godzina i nr sali
FRzJO I PNJF – konwersacje i słuchanie 20.03.2023 11:45-13:15, 201 28.06.2023 10:00-11:45, 216
FRzJO I PNJF – konwersacje i słuchanie 04.04.2023 10:00-11:30, 118 27.06.2023 11:45-13:15, 118