Zaznacz stronę
Lp. Kierunek

Poziom  (I / II)

Forma studiów (stacj./niestacj.)

Rok

Semestr

Grupa

Nazwa przedmiotu Forma zajęć

 

według planu po zmianie
Termin zajęć

data / dzień tygodnia

godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć

data / dzień tygodnia 

godzina / online albo podać  nr sali
1. FRzJOdW II RoK I II stopień Konwersacje i słuchanie lab Wtorek 21/03 11.45-113.15 Czwartek 30/03 11.30-13.00

Sala do ustalenia

2.                
3.