Zaznacz stronę
Lp. Kierunek

Poziom  (I / II)

Forma studiów (stacj./niestacj.)

 

Direction

Level (I / II)

Form of studies (stationary /Nonstationary)

Rok

Semestr

Grupa

 

Year

Semester

group

Nazwa przedmiotu

Name of the course

Forma zajęć

 

Form of classes

 

WEDŁUG PLANU ZAJĘĆ

ACCORDING TO THE CLASS PLAN

PO ZMIANIE

AFTER CHANGE

Termin zajęć

data / dzień tygodnia

 

Term of classes

date / day of the week

godzina i nr Sali

 

Time and room number

 

Termin zajęć

data / dzień tygodnia

 

Term of classes

date / day of the week

godzina i nr Sali

 

Time and room number

1. Stat. I 2023 / Spring Semester History of Christian Literature (Until the XXth c.) Lecture May 17, 24, 31, 2023,

Wednesday

13.30 – 15.00

Room 302 WT

June 5, 12, 19, 2023

Monday

13.45 – 15.15

Room 204 WT

2. Stat. II 2023 / Spring Semester Religious Literature Lecture May 15, 22, 29, 2023,

Monday

11.45 – 13.15

Room 204 WT

June 6, 13, 20, 2023

Tuesday

8.15 – 9.45

Room 201 WT

3.

 

4.

Stat. II

 

Stat. II

2023 / Spring Semester

2023 / Spring Semester

 

 

 

 

 

Geography and Organization of Artistic Tourism

Religious Artistic Patrimony

Lecture

 

Lecture

May 16, 23, 30, 2023, Tuesday

May 17, 24, 31,

2023, Wednesday

10.00 – 11.30

Room 401 WT

12.00 – 13.30

Room 307 WT

 

March 14, 21, 28,2023, Tue.

June 6, 13, 20, 2023, Tuesday

13.30 – 15.00

Room 302 WT

13.30 – 15.00

Room 201 WT

 

WEDŁUG HARMONOGRAMU

ACCORDING TO THE SCHEDULE

PO ZMIANIE

AFTER CHANGE

Termin konsultacji – data

Consultation date – date

godzina i nr sali

Time and room number

Termin konsultacji  – data

 

Consultation date – date

godzina  i nr sali

Time and room number

May 15, 22, 29, 2023

 

 

 

8.30 – 10.00

Room 104 WT

June 6, 13, 20, 2023

Room 104 WT

 

 

11.45 – 13.15

Room 104 WT