Zaznacz stronę
Lp. Kierunek

Poziom  (I / II)

Forma studiów (stacj./niestacj.)

Rok

Semestr

Grupa

Nazwa przedmiotu Forma zajęć

 

według planu po zmianie
Termin zajęć

data / dzień tygodnia

godzina /  online albo podać nr sali Termin zajęć

data / dzień tygodnia 

godzina / online albo podać  nr sali
1. FRzJOdW I RoK I I stopień gr.B ZSJ lab Środa 22/03 10.00-11.30    
2. FRzJOdW I RoK I I stopień

gr. B

Fonetyka z fonologią lab Środa 22/03 13.30-15.00    
3.