Zaznacz stronę
Kierunek

Forma studiów (stacj./niestacj.)

Rok/Grupa Nazwa przedmiotu

(forma zajęć)

WEDŁUG PLANU ZAJĘĆ PO ZMIANIE
Termin zajęć (data) godzina i nr sali Termin zajęć (data) godzina i nr sali
stacjonarne I st. II Współczesne teorie badań literackich 8.03.2023 10.00-11.30, s. 118 24.03.2023 10.00-11.30, s. 118
stacjonarne III st. I Literaturoznawstwo 8.03.2023 11.45-13.15, s. 118 24.03.2023 11.45-13.15 s. 118
stacjonarne II st. I Najn. tend. przekładoznawcze 8.03.2022 13.30-15.00, s. 118 24.03.2023 13.30-15.00, s. 118