Zaznacz stronę

Uwaga Studenci kierunków: wychowanie fizyczne, diagnostyka sportowa i zdrowie publiczne!

W dniach 16-21 maja odbędą się  w systemie E-proDziekan wybory przedmiotów/modułów na rok akademicki 23/24 zgodnie z poniższym wykazem:

Diagnostyka sportowa I stopnia – wybiera 1 rok

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: diagnostyka laboratoryjna (diagnostyka laboratoryjna w sporcie, immunologia w praktyce laboratoryjnej, wybrane zagadnienia z metabolizmu człowieka)

M.B.: diagnostyka laboratoryjna (biochemia kliniczna w sporcie, biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki, zarys immunologii)

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: genetyka w sporcie (diagnostyka genetyczna w sporcie, genetyka sportowa)

M.B.: genetyka w sporcie (metody diagnostyki molekularnej w sporcie, podstawy analiz molekularnych w sporcie)

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: diagnostyka w sporcie osób z niepełnosprawnościami (charakterystyka dyscyplin w sporcie wyczynowym osób z niepełnosprawnościami, elementy diagnostyki w sporcie osób z niepełnosprawnościami)

M.B.: diagnostyka w sporcie osób z niepełnosprawnościami (aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami, diagnostyka w rekreacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami)

Diagnostyka sportowa I stopnia – wybiera 2 rok

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: kinezjologia (diagnostyka sensomotoryczna, kontrola motoryczna, trening percepcji wzrokowej w sporcie)

M.B.: kinezjologia (diagnoza funkcjonalna, technika czynności sportowych, trening sensomotoryczny)

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: fizjologia wysiłku fizycznego (fizjologia sportu w grach zespołowych, podstawy treningu motorycznego w grach zespołowych, testy fizjologiczne w ocenie wydolności fiz. w grach zespołowych)

M.B.: fizjologia wysiłku fizycznego (fizjologia sportu w sportach indywidualnych, podstawy treningu motorycznego w sportach indywidualnych, testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizyczne w sportach indywidualnych)

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: żywienie w sporcie (podstawy dietetyki, witaminy i mikroelementy w diecie sportowca, żywienie a bioenergetyka wysiłku fiz.)

M.B.: żywienie w sporcie (dieta sportowca, składniki odżywcze w pożywieniu, suplementacja w praktyce sportowej)

 1. wybór modułu A lub B:

M.A.: medycyna sportowa (podstawy fizjoterapii w sporcie, profilaktyka zdrowia w sporcie, zdrowotne aspekty aktywności fizycznej)

M.B.: medycyna sportowa (choroby a sport, elementy odnowy biologicznej i współczesnej rehabilitacji w sporcie, urazowość w sporcie)

Wychowanie fizyczne II stopnia – wybiera 1 rok

 1. wybór przedmiotu w bloku A:

bioenergetyka wysiłku fizycznego / fundamentals of exercise immunology

 1. wybór przedmiotu w bloku C:

kinezjologia / molecular basis of physical activity

 1. wybór specjalizacji:

aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami / aktywność fizyczna osób w starszym wieku

Zdrowie publiczne I stopnia – wybiera 1 rok

 1. wybór modułu A lub B z jednoczesnym wyborem wersji językowej:

M.A.: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy (health problems of children and adolescents / problemy zdrowotne dzieci i młodzieży, rekreacja w zdrowiu publicznym, zdrowie psychospołeczne)

M.B.: promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie (environmental protection / ochrona środowiska, współczesne choroby zakaźne, zdrowie środowiskowe)

 

W przypadku pytań i uwag proszę o kontakt:  Marzena Wereszka: marzena.wereszka@usz.edu.pl