Zaznacz stronę

Drodzy studenci!

Zapraszamy do dokonania wyboru promotora seminarium (w terminie: 07.07-10.07.2020). Wybory dotyczą III roku i dokonują ich studenci II roku następujących kierunków:

– Wychowanie Fizyczne I st., stacjonarne,

– Wychowanie Fizyczne I st., niestacjonarne,

– Zdrowie Publiczne I st., stacjonarne,

– Turystyka i Rekreacja, I st., stacjonarne.

Wyboru promotora dokonujemy z indywidualnego konta Platformy Studenta.

Więcej informacji w instrukcji:

Instrukcja EE – Platforma Studenta (PS) Realizacja zapisów na przedmioty i moduły przez studentów