Zaznacz stronę

Drodzy Studenci,

z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności z zawieszeniem działalności dydaktycznej na Uniwersytecie Szczecińskim z dniem 30 marca 2020 roku obliguje się pracowników Wydziału Nauk Społecznych do prowadzenia wszystkich zajęć (za wyjątkiem laboratoriów i zajęć terenowych) w systemie on-line.

W trybie tym powinny być prowadzone zajęcia zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Obowiązek ten ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych, niezależnie od tego, czy kształcenie on-line zostało przewidziane w programie kształcenia, czy też nie.

Zaleca się korzystanie z możliwości technicznych i oprogramowania jakie oferuje Uniwersytet Szczeciński, w tym platformy e-learningowej Moodle oraz MS Teams (dostępny dla każdego studenta po zalogowaniu się na platformę Office 365).

W związku z powyższym proszę Państwa o korzystanie z tej formy kontaktowania się z wykładowcami naszego Wydziału.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US