Zaznacz stronę

Test poziomujący przeznaczony jest dla

STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 2023- 2024
I stopnia i jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 *test poziomujący nie dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku II stopnia

Lektoraty z języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2 / B2+. Dlatego, każdy student I roku studiów może zweryfikować swój poziom biegłości językowej wykonując Test Poziomujący (Diagnostyczny) online – link poniżej ze swojego indywidulanego konta uniwersyteckiego.
Test mierzy poziom od A1 – B1.
*Wybory języka obcego w ramach lektoratu będą odbywały się na II semestrze I roku poprzez platformę e- Prodziekan.

Test jest dostępny pod adresem internetowym od 1 października 2023: https://bit.ly/ACKJ2023