Zaznacz stronę

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że dokumentem potwierdzającym status studenta jest elektroniczna legitymacja studencka, tj. dwustronna plastikowa karta w kolorze zielono-niebieskim z wydrukowanym zdjęciem posiadacza.

Natomiast użytkownikiem dodatkowej usługi w formie „mlegitymacji studenckiej” może być tylko student, który posiada legitymację w postaci karty wydanej przez Uczelnię i uiścił opłatę za legitymację.

Studentom, którzy pobrali kod aktywacyjny do „mlegitymacji”, a nie odbiorą z Dziekanatu legitymacji w postaci plastikowej karty, „mlegitymacja” pobrana na urządzenie mobilne będzie przez Uczelnię dezaktywowana.

W razie dodatkowych problemów i wątpliwości w sprawach legitymacji prosimy o kontakt ze swoim Dziekanatem  https://dos.usz.edu.pl/kontakt/