Zaznacz stronę

Informujemy, że obowiązkowe, ogólne szkolenie biblioteczne oraz test zaliczeniowy dla studentów pierwszych lat studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, zostały przygotowane w wersji elektronicznej (w języku polskim oraz angielskim) na e-learningowej platformie Uniwersytetu Szczecińskiego Moodle: https://e-studia.usz.edu.pl/, w zakładce Onboarding dla studentów.

Szkolenie będzie aktywne od 27 września br.

Zaliczenie szkolenia student otrzymuje na podstawie pozytywnie rozwiązanego testu (do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi).

Wpis do systemu e-Prodziekan nastąpi w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej.

Program dni adaptacyjnych w BM – 27-28.09.2023