Zaznacz stronę

Przekazujemy do zapoznania Zarządzenie Rektora US dotyczące zasad organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024.