Zaznacz stronę

Zarządzenie nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie obniżenia opłat semestralnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego

Podania w sprawie obniżenia czesnego należy przesyłać do Pani Prorektor ds. Studenckich na adres: prostudenci@usz.edu.pl