Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

Społeczność akademicka naszego miasta to z jednej strony profesjonalna i zaangażowana kadra, z drugiej ambitni i utalentowani studenci oraz doktoranci, których dokonania naukowe zasługują na szczególną uwagę.
Ważnym i wyjątkowym elementem wspierającym młodych naukowców oraz wzmacniającym akademicki charakter Szczecina są doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina. Szczególnie tych, które mogą znaleźć zastosowanie funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Miasta bądź też proponują nowe rozwiązania projektowe i organizacyjne oraz kreują pozytywny wizerunek działań na rzecz ożywienia szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

O Nagrodę Prezydenta Miasta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, dostępnym na stronie internetowej www.stypendia.szczecin.eu.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lipca do 30 września  2023 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w § 2. ust. 4 wyżej wskazanego Regulaminu, należy przekazać na nośniku elektronicznym (pendrive), z dopiskiem na kopercie „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową”.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie społeczności akademickiej i rozpropagowanie na uczelni informacji o oferowanej przez Prezydenta Miasta Szczecin możliwości wsparcia i promowania wybitnie zdolnych studentów i absolwentów.

Pozdrawiam serdecznie Katarzyna Kozakowska

Urząd Miasta Szczecin
Biuro Prezydenta Miasta
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. +48 91 424 50 22
kkozakow@um.szczecin.pl