Zaznacz stronę

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAPISÓW
NA WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

 dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 

Wyboru można dokonać tylko w terminie od 05.06.2023 do 11.06.2023

Po jego upływie nastąpi pobranie danych i przypisanie do danego wykładu oraz potwierdzenie jego uruchomienia.

Studenci, którzy we wskazanym terminie nie dokonają wyboru lub wybiorą zajęcia, na które zapisze się mniej niż 20 osób wymaganych do uruchomienia,  zostaną przypisani administracyjnie do losowo wybranych zajęć

 !!! WAŻNA INFORMACJA dla studentów kierunków anglojęzycznych:

 • BUSINESS MANAGEMENT,
 • GLOBAL COMMUNICATION,
 • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
 • SOCIAL SCIENCES)
  Studenci kierunków anglojęzycznych są zobligowani do wyboru propozycji wykładu ogólnouczelnianego prowadzonego w języku angielskim.

 !!! IMPORTANT INFORMATION for students of English-speaking faculties:

 • BUSINESS MANAGEMENT,
 • GLOBAL COMMUNICATION,
 • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
 • SOCIAL SCIENCES)
  Students of English-speaking faculties are obliged to choose the proposal of a university-wide lecture conducted in English.