Zaznacz stronę

Informujemy, że 30 dni po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów dostęp do konta Microsoft 365 (Office 365) oraz platformy e-proDziekan zostanie zablokowany.

W związku z powyższym, jeśli na koncie w Microsoft 365 (Office 365) w tym również na poczcie stud.usz.edu.pl znajdują się ważne dla Państwa dane lub dokumenty, prosimy o ich wcześniejsze pobranie i przeniesienie na prywatne zasoby.

Dla osób, które ukończą studia lub zostaną skreślone, a jednocześnie kontynuują studia na innym kierunku dostęp do konta Microsoft 365 (Office 365) zostanie zachowany.