Zaznacz stronę

Uwaga studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia zapisów na obowiązkowe wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/2024 prosimy o  zapoznanie  się z sylabusami proponowanych zajęć, które zamieszczone są na stronach internetowych  poszczególnych wydziałów w zakładce:
STUDENCI  —>   PLANY ZAJĘĆ —-> STUDIA STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

Termin uruchomienia zapisów: 15 maja

!!! WAŻNA INFORMACJA dla studentów kierunków anglojęzycznych:
BUSINESS MANAGEMENT,
GLOBAL COMMUNICATION,
ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
SOCIAL SCIENCES)
Studenci kierunków anglojęzycznych są zobligowani do wyboru propozycji wykładu ogólnouczelnianego prowadzonego w języku angielskim.

!!! IMPORTANT INFORMATION for students of English-speaking faculties:
BUSINESS MANAGEMENT,
GLOBAL COMMUNICATION,
ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
SOCIAL SCIENCES)
Students of English-speaking faculties are obliged to choose the proposal of a university-wide lecture conducted in English.