Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy o konkursie na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i licencjacką) podejmującą tematy związane z problematyką osób z niepełnosprawnościami, obejmującą szeroko pojmowaną dostępność i prawa osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie promocji inkluzji osób z niepełnosprawnościami w aktualnych realiach społeczno-gospodarczych. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni, którzy obronili prace dyplomowe w latach 2022/2023, 2021/2022 i 2020/2021.

Konkurs zorganizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński w ramach projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” (WND-POWR.03.05.00-00-CW03/20-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Zgłoszenia pracy można dokonać od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (poniżej).

REGULAMIN (KLIKNIJ TUTAJ)
Załącznik do regulaminu – zgłoszenie pracy do konkursu (kliknij tutaj)

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz możliwość opublikowania wniosków płynących z pracy dyplomowej w czasopiśmie Acta Iuris Stetinensis.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!