Zaznacz stronę

Uwaga!
Przypominamy, że do końca semestru należy zaliczyć przedmiot: „Szkolenie e-learningowe”.

Obowiązkowe szkolenie e-learningowe dla studentów I roku studiów I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 odbywa się na platformie e-learningowej, dostępnej do końca semestru pod adresem:
https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510