Zaznacz stronę
Informujemy, iż legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta
pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

W związku z wejściem w życie 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) wydane w latach ubiegłych legitymacje studenckie zachowają ważność przez 60 dni po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów, tj. będą ważne tylko do 14 października 2021 r.

Celem przedłużenia ważności legitymacji należy, przed dniem 14 października 2021 r., zgłosić się na wydziale do swojego dziekanatu – Sekcji ds. Studenckich (właściwego dla studiowanego kierunku).

Treść rozporządzenia zawarta w komunikacie MEN :http://Uchylenie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (prosimy o zapoznanie się)