Zaznacz stronę

W dniu 14 grudnia 2022r. nie odbędą się laboratoria z przedmiotu Kartowanie środowiska (OiIŚP 4 rok).
Termin odrobienia zajęć należy ustalić z prowadzącą.